Ontruimingsplattegrond laten maken

Het is van groot belang dat uw medewerkers, bezoekers en/of klanten in geval van brand het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. Dit wordt beschreven in een ontruimingsplan en dat wordt geoefend met een ontruimingsoefening. Safety Company maakt ontruimingsplannen voor bedrijven en evenementen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook is het mogelijk voor bedrijven buiten deze provincies. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

Goed voorbereid met een ontruimingsplan

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat een gebouw moet worden ontruimd als gevolg van een calamiteit. Het is dan voor iedereen van groot belang om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten, nog voordat de rook- en hitteontwikkeling plaatsvindt.

Een goede ontruiming moet zijn voorbereid. Dit kan middels een ontruimingsplan (NEN 8112). In veel gevallen kan worden volstaan met een instructie voor de gebruikers, maar het kan ook zijn dat er verplicht een plan moet worden opgesteld, bijvoorbeeld voor schoolgebouwen. Dit heeft te maken met het type bedrijf, het aantal medewerkers en eventuele aanwezige gevaarlijke stoffen. Het is begrijpelijk dat bij deze keuze de risico-inventarisatie een grote rol speelt.

Een ontruimingsplan heeft als doel:

  • Om ten tijde van een calamiteit een duidelijk en werkbaar ontruimingsplan paraat te hebben.
  • Om te komen tot een snelle en veilige manier van ontruiming van het gebouw.
  • Dat een ontruiming in gang gezet kan worden door de eigen organisatie, voordat de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn

De belangrijkste onderwerpen bij een ontruimingsplan zijn:

  • De wijze waarop de (brand)melding wordt doorgegeven
  • De wijze waarop de aanwezige personen worden gealarmeerd
  • De taken van verschillende personen die de ontruiming moeten begeleiden
  • Plaats(en) waar men zich na ontruiming dient te verzamelen
  • Nazorg en continuïteit.

NEN 8112 Ontruimingsplan laten maken door Safety Company

Wanneer een ontruimingsplan door de gemeente is voorgeschreven (vergunningplichtig), moet het plan worden ingediend bij de lokale brandweer ter beoordeling binnen de in de vergunning voorgeschreven termijn. Safety Company kan voor u een ontruimingsplan maken dat voldoet aan de eisen van alle mogelijk betrokken partijen, inclusief de brandweer en de norm NEN 8112. Voor meer informatie, vragen of interesse kunt contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Alle diensten van Safety Company

Rescueteam
Brandwachten
Spill team
Ontruimingsoefening
Crisismanagement
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Bedrijfsnoodplan maken
Ontruimingsplattegrond laten maken
Ontruimingsplattegrond laten maken
Brandwacht inhuren
Evenementenbeveiliging