Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Safety Company hecht veel belang aan het waarborgen van de kwaliteit van haar cursussen, de instructeurs en het opleidingsinstituut zelf. Om te garanderen dat eventuele klachten op een professionele manier afgehandeld worden, beschikken wij over onderstaande klachtenprocedure.

Wanneer u een klacht heeft over de cursus, instructeur(s), het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met de cursussen of het opleidingsinstituut te maken hebben, kunt u deze mondeling danwel schriftelijk aan ons kenbaar maken. Voor een schriftelijk in te dienen klacht verzoeken wij u gebruik te maken van het  klachtenformulier. Elke klacht zal met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en discretie worden behandeld. Indien mogelijk, zal zo snel mogelijk worden getracht een oplossing te vinden voor de klacht.

De klachtenprocedure is als volgt:

  • Uw mondelinge klacht kunt u indienen bij het tijdens de cursus aanwezige personeel.
  • In het geval er geen mondelinge overeenkomst wordt bereikt, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de eigenaar van Safety Company, de heer Arends.
  • Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen.
  • Anonieme klachten of klachten via derden kunnen wij niet in behandeling nemen.
  • Na ontvangst van uw klacht, krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord van de eigenaar van Safety Company. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek, zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • De registratie van klachten geschiedt voor een periode van maximaal 2 jaar.

Download het klachtenformulier (MS Word)

Meer weten?

We vertellen graag meer!