Ontruimingsoefening

Bent u op zoek naar een op maat georganiseerde ontruimingsoefening in Groningen, Drenthe of Friesland? Safety Company helpt u hierbij! Wij verzorgen ook ontruimingsoefeningen op locaties buiten het noorden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Vanuit de Arbowet wordt het iedere werkgever verplicht gesteld om zorg te dragen voor een goed georganiseerde en getrainde BHV. Voorbereid zijn op een eventuele ontruiming hoort hierbij. Het hebben van een juist uitwerkt ontruimingsplan is hierin een belangrijke eerste stap! Maar enkel het hebben van een dergelijk ontruimingsplan is niet voldoende; het zal ook geoefend moeten worden. Zo wordt er niet alleen duidelijk wat er van de BHV’ers wordt verwacht, maar raken ook de overige mensen in het gebouw geoefend in het snel en veilig verlaten van het pand. Door te oefenen kunnen bovendien verbeterpunten voor de bestaande calamiteitenprocedure worden gevonden. Safety Company kan een dergelijke oefening professioneel begeleiden.

Safety Company biedt twee verschillende soorten ontruimingsoefeningen aan:

Ontruimingsoefening met verslaggeving

Bij de ontruimingsoefening met verslaggeving wordt een echte noodsituatie nagebootst. Er wordt gebruikgemaakt van imitatie vuur en rook. Door een zo realistisch mogelijke oefening te houden, krijgt iedereen de kans om te reageren zoals dat is afgesproken in het ontruimingsplan. De oefenleiding van Safety Company observeert de ontruiming en bespreekt naderhand de ‘tips’ en ‘tops’ met u. Van de oefening wordt een verslag gemaakt, voorzien van fotos. U ontvangt dit verslag en kunt het desgewenst toevoegen aan het ARBO-Jaarverslag.

Table-top ontruimingsoefening

Een table-top ontruimingsoefening is een veilige en interactieve vorm van oefenen als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijke ontruiming. De BHV-ers in uw bedrijf spelen een casus van een ontruiming na, op een plattegrond van uw eigen gebouw. Door de training worden uw BHV-ers bewust van hun verantwoordelijkheid om op een snelle en efficiënte manier een verdieping en/of gebouw te ontruimen. Ook aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen als vluchtwegen, brandmeld- ontruimingsinstallaties, kleine blusmiddelen en compartimentering worden bij de oefening betrokken.

Let op: een table-top ontruimingsoefening is geen vervanging van een praktijkoefening, maar een waardevolle aanvulling.

Ontruiming oefenen met Safety Company

Wees goed voorbereid op een calamiteit: oefen met het ontruimen van uw gebouw! Wilt u onder professionele begeleiding van Safety Company een ontruiming oefenen? Of beschikt u nog niet over een ontruimingsplan en wilt u hulp bij het opstellen van een dergelijk plan? Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden met u!

Alle diensten van Safety Company

Rescueteam
Brandwachten
Spill team
Ontruimingsoefening
Crisismanagement
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Bedrijfsnoodplan maken
Ontruimingsplattegrond laten maken
Ontruimingsplattegrond laten maken
Brandwacht inhuren
Evenementenbeveiliging