Blussers

Als er in een gebouw een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig is, dan dient er een beheerder aangesteld te zijn. In de onderhoudsnorm NEN2654-1 wordt omschreven wat de taken van de beheerder zijn. Eén van de taken is het uitvoeren van maandelijkse (periodieke) controles. Deze worden regelmatig uitbesteed aan externe partijen. Safety Company kan dit onderhoud voor u uitvoeren.

Onderhoud BMI (brandmeldinstallatie)

Maandelijks onderhoud

De volgende controles moeten iedere maand worden uitgevoerd De controles moeten in het logboek worden vermeld. Artikel NEN NEN-2654-1 Werkzaamheden. Controle 1x per maand:

 

–      Brandmeldcentrale/brandweerpaneel/nevenpaneel

o  Visuele controle

o  Controle goede werking optische indicatoren

o  Controle doormeldfunctie van brand

o  Informeren PAC

o  Brandmelding wordt getest d.m.v. een handmelder

o  Controle goede ontvangst van brandmeldingen bij de PAC

o  Controle doormeldfunctie van storing – Informeer PAC (zonodig)

o  Controle door test storingsmelding door het uitschakelen van 230V van de brandmeldcentrale

o  Controle de goede ontvangst van storingsmeldingen bij de PAC

Controles 4 en 8 maanden

Om de 4 maanden wordt een zwaarder onderhoudsmodel uitgevoerd. Hierbij worden onder andere alle meldergroepen, ontvangstmodules, akoestische signalering en de afstelschakelaar hiervan gecontroleerd. Ook wordt er gekeken naar eventuele veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructies.

Jaarlijks onderhoud BMI

Naast het maandelijks en 4-maandelijks onderhoud moet er ook het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd worden. Safety Company kan zorg dragen voor het jaarlijks onderhoud. Echter is dit installatieafhankelijk en kunnen wij hier geen standaard prijs voor aanbieden. Wanneer het jaarlijks onderhoud aanstaande is voorzien we graag van een passende offerte voor de betreffende installatie.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden voor het onderhoud brandmeldinstallatie? Neem dan contact op via het contactformulier van deze site.