Onderhoud BMI

Het onderhoud van een brandmeldinstallatie (BMI) is belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren en in geval van brand tijdig alarm slaat. Een BMI bestaat uit diverse componenten, zoals rookmelders, handmelders, sirenes, de centrale meldkamer, en eventueel een doormelding naar de brandweer. Het onderhoud van de BMI omvat de volgende werkzaamheden:

  1. Visuele inspectie: Het systeem wordt visueel geïnspecteerd op eventuele beschadigingen, vervuiling, of andere afwijkingen.
  2. Testen van de melders: melders worden getest om te controleren of ze nog goed functioneren.
  3. Testen van de signalering: De signalering, zoals de slow-whoop en de flitslampen, worden getest om te controleren of ze nog goed functioneren.
  4. Testen van de doormelding: Indien er een doormelding is naar de Meldkamer (112) of PAC (particuliere alarmcentrale), wordt deze getest om te controleren of deze nog goed functioneert.
  5. Batterijen vervangen: Indien nodig worden de batterijen van de melders vervangen om te zorgen dat ze blijven functioneren.
  6. Schoonmaken: Het systeem wordt schoongemaakt om vervuiling te voorkomen en om te zorgen dat het goed blijft functioneren.
  7. Registratie: Na afloop van het onderhoud worden alle werkzaamheden geregistreerd, zodat bij een eventuele volgende inspectie of onderhoudsbeurt kan worden teruggekeken wat er is gedaan.

Het onderhoud van een BMI moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf dat ervaring heeft met dit type installatie. Het onderhoud moet periodiek worden uitgevoerd, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de intensiteit van het gebruik. In Nederland is het onderhoud van een BMI vastgelegd in de NEN 2654 norm.

Storingsdienst BMI

Safety Company beschikt over een 24/7 storingsdienst voor brandmeldinstallatie.

Nieuwsgierig geworden? Gebruik onderstaande link om met ons in contact te komen om meer te weten te komen over de mogelijkheden.

Meer weten?

We vertellen graag meer!

Onderhoud door Safety Company

Onderhoud sprinklerinstallatie
Onderhoud BMI
Onderhoud droge stijgleidingen
Keuring ladders en trappen 
Keuring arbeidsmiddelen
Onderhoud noodverlichting