Herhaling Ploegleider

Kaart wordt geladen...

De opleiding ‘Ploegleider BHV’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:
een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)
Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een BHV-diploma vereist.
Duur opleiding
NIBHV adviseert een opleidingsduur van twee dagen (16 uur).