Werken op hoogte

Een cursus werken op hoogte is een opleiding die gericht is op het veilig werken op hoogte. Tijdens de cursus worden deelnemers getraind om veilig te werken op hoogtes, zoals op ladders, steigers, daken en andere hooggelegen werkplekken. De cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig op hoogte werken, zoals bouwvakkers, dakdekkers, schilders, schoonmakers en monteurs.

Tijdens de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals wet- en regelgeving met betrekking tot werken op hoogte, risicoanalyse, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals harnassen, valbeveiligingssystemen en veiligheidslijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig betreden en verlaten van hooggelegen werkplekken, het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte en het herkennen en voorkomen van gevaren.

Het doel van de cursus is om deelnemers bewust te maken van de risico’s van werken op hoogte en hen te trainen in het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Na het succesvol afronden van de cursus zijn de deelnemers in staat om veilig en verantwoordelijk te werken op hoogte, zodat ongevallen en verwondingen worden voorkomen.

Eerstvolgende cursussen

Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Cursussen

Een overzicht van al onze cursussen.