Opleiding instructeur bhv

Heb jij een passie voor veiligheid en de ambitie dit op anderen over te dragen? NIBHV heeft een opleiding ontwikkeld voor bhv-instructeur. Zo kun je bhv instructeur worden en bijdragen aan een veiligere werkvloer in Nederland.

In de onderwijskundige visie van het NIBHV staat sociaal leren centraal. Hierbij gaat de bhv-cursist zelfontdekkingsgericht aan de slag met de leerstof. Dit vraagt van de instructeur een coachende rol. Hij ontwikkelt daarbij niet alleen de kennis en vaardigheden maar ook het zelfvertrouwen van de cursist. Het doel van een bhv-cursus of een bhv-oefening is immers dat de cursisten op de eigen werkplek tot handelen kunnen komen tijdens een incident.

Twee typen cursussen voor instructeur

Er zijn twee cursussen;

 • Instructeur bhv, onderdeel eerste hulp (EH);
 • Instructeur bhv, onderdeel brandbestrijding en ontruiming (BO).

Om je als allround bhv-instructeur op de werkvloer te kunnen begeven dienen beide onderdelen met goed gevolg afgelegd te worden. Het is ook mogelijk een van beide onderdelen te volgen en hier je bevoegdheid voor te halen.

Eindtermen

Aan het eind van de cursus instructeur bhv, onderdeel EH:

 • beheerst de cursist alle competenties niet-spoedeisende eerste hulp en spoedeisende eerste hulp van de basiscursus bedrijfshulpverlener
 • heeft de cursist kennis van en inzicht in de verdiepingsleerstof niet-spoedeisende eerste hulp en spoedeisende eerste hulp
 • heeft de cursist kennis en inzicht in de achtergronden van bedrijfshulpverlening (o.a. wet- en regelgeving)
 • kan de cursist lesgeven via de vierstappenmethodiek gecombineerd met de leerstijlen van professor Kolb

 

Aan het eind van de cursus instructeur bhv, onderdeel BO:

 • beheerst de cursist alle competenties brandbestrijding en ontruiming van de basisopleiding bedrijfshulpverlener
 • heeft de cursist kennis van en inzicht in de verdiepingsleerstof brandbestrijding & ontruiming
 • heeft de cursist kennis van en inzicht in de achtergronden van bedrijfshulpverlening (o.a. wet- en regelgeving)
 • kan de cursist lesgeven via de vierstappenmethodiek gecombineerd met de leerstijlen van professor Kolb
 • heeft de cursist kennis van en inzicht in het kennisdocument ‘Bewust omgaan met (brand)risico’s’ en kan dit toepassen in zijn bhv-lessen

Competentiebeoordeling en toelatingseisen voor de opleiding instructeur BHV

Tijdens de opleiding instructeur bhv worden diverse competentietoetsen afgenomen om tot een algehele eindbeoordeling te komen. Deze toetsen richten zich op twee kerngebieden:

 • Kennis en vaardigheden: Hierbij wordt beoordeeld of je beschikt over de vereiste kennis en praktische vaardigheden om een bhv-instructeur te worden.
 • Didactische vaardigheden: We evalueren je vermogen om de bhv-informatie effectief en begrijpelijk over te brengen aan anderen.

 

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de opleiding instructeur bhv zijn laagdrempelig. Je kunt al met een bestaand bhv-diploma instromen en we zullen je vervolgens volledig opleiden tot een gekwalificeerde bhv-instructeur.

 

Minimale cursusduur

Voor de opleiding instructeur bhv, voor het onderdeel eerste hulp, adviseert NIBHV een totale duur van acht dagen, waarbij elke dag acht uur in beslag neemt. Dit verspreid over een tijdsbestek van 3 tot 4 maanden.

 

Voor de opleiding tot instructeur, voor het onderdeel brandbestrijding en ontruiming, adviseert NIBHV een totale duur van negen dagen, waarbij elke dag eveneens acht uur duurt. Ook deze opleiding wordt verdeeld over een periode van 3 tot 4 maanden.

Registratie als NIBHV-instructeur

Heb je de opleiding afgerond dan wordt je in ons systeem geregistreerd als EH- of BO- of bhv-instructeur en ben je klaar om les te gaan geven. Het is ook mogelijk om als opleider bij ons ingeschreven te worden. Op deze manier kan je zelf cursisten aanmelden en je bhv-cursussen beheren, met certificering van NIBHV.

 

Up-to-date blijven als NIBHV-instructeur?

Om de kwaliteit van lesgeven op peil te houden en up-to-date te blijven van de laatste ontwikkelingen op bhv-gebied , dient een NIBHV geregistreerde instructeur eens in de twee jaar zes uur nascholing van het NIBHV  te volgen. Naast de nascholing geldt een minimale inspanningsverplichting om jaarlijks minimaal drie keer een basiscursus of herhaling bhv te hebben verzorgd met certificering van het NIBHV.

Bron: NIBHV.nl

Eerstvolgende cursussen

10- daagse Cursus Instructeur EHBO (NIBHV of Oranje Kruis)
5 september, 2024
10-daagse Cursus Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)
6 september, 2024

Cursussen

Een overzicht van al onze cursussen.