Cursus Preventiemedewerker BHV

Bent u op zoek naar een cursus preventiemedewerker in Groningen, Drenthe of Friesland? Safety Company verzorgt preventiemedewerker cursussen van hoge kwaliteit. Wilt u een cursus volgen buiten de drie noordelijke provincies of heeft u specifieke wensen? Ook dat is mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.

Waarom een cursus preventiemedewerker?

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Wat houdt de cursus preventiemedewerker in?

De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:

  1. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RIE;
  2. het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers;
  3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden voor een cursus? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Eerstvolgende cursussen

Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Cursussen

Een overzicht van al onze cursussen.