Cursus Kleine Blusmiddelen

Bent u op zoek naar een cursus kleine blusmiddelen in Groningen, Drenthe of Friesland? Safety Company verzorgt cursussen van hoge kwaliteit bij ons op het terrein of op locatie bij u (incompany). Tevens verkopen en onderhouden wij kleine blusmiddelen.

Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg buiten deze drie noordelijke provincies een cursus te volgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om kleine branden te blussen en een grote ramp te voorkomen.
Natuurlijk hoopt niemand ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat u er mee te maken krijgt. Als u brand ontdekt, is uw reactie vaak van groot belang voor een goede afloop.

Waarom deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die in een huis of bedrijf met een brand geconfronteerd kunnen worden. Centraal staan de manieren waarop een niet-deskundig persoon, met kleine blustoestellen een brand kan blussen. In de praktijk is namelijk gebleken dat veertig procent van de beginnende branden met kleine blustoestellen kan worden geblust.

Inhoud van de cursus

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit praktijk oefeningen.
Tijdens blusoefeningen is er een instructeur en veiligheidsman aanwezig. Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’: de brandhaspel, het blustoestel en de blusdeken. Ze voldoen elk aan specifieke eisen en normen en voor een succesvolle toepassing is het van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is.

Blustraining leert u om effectief op te treden in het geval van brand. Goed onderhoud zorgt ervoor dat blusmiddelen ook na verloop van tijd nog feilloos hun werk doen.
Tijdens deze praktijktraining komen onder andere aan de orde:

  • Wat is brand en hoe ontstaat het?
  • Hoe blus ik een beginnende brand?
  • Draagbare blustoestellen
  • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen.
  • De cursus is inclusief lesmateriaal, blusstoffen, NIBHV certificaat, en drinken.

Vooropleidingen

Er zijn geen specifieke vooropleidingen nodig.

Verzekeringseisen
Voor bedrijven is het verplicht dat zij jaarlijks de kleine blusmiddelen laten keuren. Veel verzekeringen eisen tegenwoordig dat dit gebeurt door een REOB erkend bedrijf (Regeling Erkenning Onderhoud kleine Blusmiddelen).

Voor meer informatie over de controle en onderhoud van kleine blusmiddelen kunt u contact met ons opnemen of kijken bij ‘onderhoud‘.

Eerstvolgende cursussen

Cursus Kleine Blusmiddelen 2-10-2024
2 oktober, 2024

Cursussen

Een overzicht van al onze cursussen.