Welke blusser voor olie -en vetbranden? En welke andere brandklassen zijn er?

Welke blusser voor olie -en vetbranden? En welke andere brandklassen zijn er?

Waarom een vetbrandblusser?

Een vetbrandblusser is eenvoudig in het gebruik en geschikt voor het blussen van olie- en vetbranden. Dit kunt u op de blusser zelf terug vinden door de aanduiding “F”.

Dergelijke blussers hebben meestal nog meer aanduidingen, te weten klasse “A” en klasse “B”.

Klasse A staat voor het blussen van vaste stoffen.
Klasse B staat voor het blussen van vloeistoffen.
Brandblussers met een aanduiding A, B, F zijn breed inzetbaar en geschikt voor alle brand in en rondom het huis.

Let er bij aanschaf van een vetblusser dus op dat deze geschikt is voor olie- en vetbranden en dus F-Klasse heeft!

Is een vetbrandblusser een goed alternatief voor een blusdeken?

Ja! Een vetbrandblusser is een goed en veilig alternatief voor een blusdeken. Het bijkomende voordeel van een vetbrandblusser is dat je de brand van enige afstand kunt blussen. Dit voorkomt de kans op aanraking en verbranding. Als er een passende deksel onder handbereik is, is ook dat een goed alternatief.

Blussen met een passende deksel of met een vetbrandblusser?

Er ontstaat nog wel eens verwarring over het advies een vetbrandblusser of een passende deksel te gebruiken. Een frituurbrand is een brand met temperaturen van 350 graden Celsius of meer. Het gaat dan niet over een vlam in de pan. Het advies om met een deksel te blussen is prima, maar veronderstelt de aanwezigheid van een passende deksel. Dat is nu vaak niet het geval. Als u gaat frituren, zorg dan dat er altijd een passende deksel klaar ligt!
Het nadeel bij het gebruik van een deksel is dat het brandende vet in de pan redelijk dicht moet worden genaderd met mogelijk (lichte) brandwonden tot gevolg. branden in de woning en dus toepasbaar voor meerdere type branden.

Hoelang gaat een vetbrandblusser mee?

De meeste brandblussers kunnen jaren mee, maar hebben wel periodiek onderhoud nodig. Dit geldt ook voor de vetbrandblusser. Periodiek onderhoud is noodzakelijk om zeker te stellen dat de blusser het doet op het moment dat het nodig is. Raadpleeg de leverancier om erachter te komen wanneer en door wie u de blusser moet laten onderhouden.

Is periodiek onderhoud verplicht?

Onderhoud is niet wettelijk verplicht. Uw bent in uw eigen huis zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van huisgenoten en bezoekers. Het is belangrijk dat een brandblusser het doet als het nodig is. Wij adviseren daarom dat uw uw brandblusser laat onderhouden volgens de voorschriften van uw leverancier.

 Wat is een brandklasse?

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

 

Welke brandklassen bestaan er allemaal?


Klasse A
geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen,
zoals hout, papier, textiel enz.

 

Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar  wordende stoffen, zoals benzine enz.

 

Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas.

(Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.)

 

Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen.

 

 

Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld frituurpannen e.d.