Risico-inventarisatie kinderopvang

Een risico-inventarisatie plan voor uw kinderopvang laat een duidelijk overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf zien. Bovendien krijgt u zo zelf ook beter inzicht in eventuele verbeterpunten op het gebied van veiligheid. En, ook niet onbelangrijk om te weten, een risico-inventarisatie voor uw kinderopvang wordt door de wet verplicht. Al met al genoeg redenen om een risico-inventarisatie op te laten stellen! Bij Safety Company hebben we jarenlange ervaring in het opstellen van risico-inventarisaties.

Risico-inventarisatie voor uw kinderopvang opstellen

Een risico-inventarisatie is bij de wet verplicht. U beschrijft hierin:

  • de risico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt;
  • welke voorzorgsmaatregelen u heeft genomen om gezondheidsproblemen van kinderen te voorkomen;
  • eventuele andere voorzorgsmaatregelen.

Het is belangrijk dat uw risico-inventarisatie schriftelijk vastgelegd wordt. Na de start van uw kinderopvang zal de risico-inventarisatie namelijk jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Ongevallen en maatregelen die u naar aanleiding van de inventarisatie heeft genomen zult u hierin ook moeten vermelden. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u een plan van aanpak voor veiligheid en een plan van aanpak voor gezondheid opstelt. In deze plannen wordt vermeld welke maatregelen u wanneer gaat nemen. Ook vermeldt u hierin wat deze maatregelen u opleveren.

Hulp bij het opstellen risico-inventarisatie voor uw kinderopvang

Kunt u wel hulp gebruiken bij het opstellen van een risico-inventarisatie voor uw kinderopvang? Safety Company heeft jarenlange ervaring in het opstellen van risico-inventarisaties en helpt u graag met deze belangrijke preventieve veiligheidsmaatregel. Neem contact met ons op en maak een afspraak. Eén van onze specialisten zal vervolgens langskomen om samen met u de risico-inventarisatie te bespreken.