Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Het is van groot belang dat uw medewerkers, bezoekers en/of klanten in geval van brand het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. Dit wordt beschreven in een ontruimingsplan en dat wordt geoefend met een ontruimingsoefening. Safety Company maakt ontruimingsplannen voor bedrijven en evenementen uit Groningen, Drenthe & Friesland. Ook is het mogelijk voor bedrijven buiten deze provincies. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waarom een ontruimingsplan?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat een gebouw moet worden ontruimd als gevolg van een calamiteit. Het is dan voor iedereen van groot belang om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten, voordat de rook- en hitteontwikkeling plaatsvindt.

Een goede ontruiming moet zijn voorbereid. In veel gevallen kan worden volstaan met een instructie voor de gebruikers, maar het kan ook zijn dat er een plan moeten worden opgesteld. Voor sommige gebouwen, zoals grote kantoorpanden of schoolgebouwen, is een ontruimingsplan dan ook verplicht. Dit heeft te maken met het type bedrijf, het aantal medewerkers en eventuele aanwezige gevaarlijke stoffen. Het is begrijpelijk dat bij deze keuze de risico-inventarisatie een grote rol speelt.

Een ontruimingsplan heeft tot doel:

 • Om ten tijden van een calamiteit een duidelijk en werkbaar ontruimingsplan paraat te hebben.
 • Om te komen tot een snelle en veilige manier van ontruiming van het gebouw.
 • Dat een ontruiming in gang gezet kan worden door de eigen organisatie, voordat de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn.

Om u een beeld te vormen van een ontruimingsplan staan hieronder enkele onderdelen genoemd:

 • Een ontruimingsplan is een document waarin onder meer een omschrijving wordt gegeven over de wijze waarop het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden.
 • Er zullen instructies worden beschreven voor de verschillende functionarissen, die tijdens de ontruiming verschillende taken zullen moeten vervullen.
 • Ook plattegrondtekeningen(vluchtplannen) maken deel uit van dit plan.

Belangrijkste onderwerpen in dit plan zijn:

 • De wijze waarop de (brand)melding wordt doorgegeven
 • De wijze waarop de aanwezige personen worden gealarmeerd
 • De taken van verschillende personen die de ontruiming moeten begeleiden
 • Plaats(en) waar men zich na ontruiming dient te verzamelen
 • Nazorg en continuïteit.

Wanneer een ontruimingsplan door de gemeente is voorgeschreven (vergunningsplichtig), moet het plan worden ingediend bij de lokale brandweer ter beoordeling binnen, de in de vergunning voorgeschreven, termijn.

Safety Company kan voor u een ontruimingsplan opstellen dat voldoet aan de eisen van alle mogelijk betrokken partijen. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.