Ontruimingsoefening met verslaglegging

Ontruimingsoefening met verslaglegging

Ontruimingsoefening met verslaglegging

Bent u op zoek naar een op maat georganiseerde ontruimingsoefening in Groningen, Drenthe of Friesland? Safety Company kan u hierbij helpen en ondersteunen. Ook is het mogelijk om in overleg een oefening buiten het noorden te organiseren. Neem hiervoor contact met ons op.


Waarom een ontruimingsoefening?

Vanuit de Arbowet wordt het iedere werkgever verplicht gesteld om zorg te dragen voor een goed georganiseerde en getrainde BHV. Voorbereid zijn op een eventuele ontruiming hoort hier ook bij. Het hebben van een juist uitwerkt ontruimingsplan is hier een goede eerste stap in.

Maar enkel het hebben van een dergelijk ontruimingsplan is niet voldoende; het zal ook geoefend moeten worden.

Het oefenen van ontruimen is erg belangrijk voor de effectiviteit van het ontruimingsplan. Zo wordt er niet alleen duidelijk wat er van de BHV’ers wordt verwacht, maar raken ook de overige mensen in het gebouw geoefend in het snel en veilig verlaten van het pand. Safety Company kan een dergelijke oefening begeleiden.

Ontruimingsoefening op maat

De oefeningen zullen op de locatie plaatsvinden. Er zal er gebruik gemaakt worden van imitatie vuur en rook. Er wordt een zo realistisch mogelijke oefening gehouden, waarbij ieder kan reageren op de manier zoals dat afgesproken is in het ontruimingsplan. Het geheel wordt door de oefenleiding van Safety Company geobserveerd en daarna besproken waarbij “tips” en “tops” in de evaluatie worden gegeven.

Van de oefening wordt een verslag gemaakt, voorzien van foto´s en opgestuurd naar de organisatie. U kunt dit verslag desgewenst toevoegen aan het ARBO-Jaarverslag. Door te oefenen worden scripts opgebouwd die bij een echte calamiteit houvast bieden en ervoor kunnen zorgen dat er snel wordt gehandeld. Ook kan door oefenen aanleiding ontstaan om de bestaande calamiteitenprocedure aan te passen. Op deze manier wordt de BHV organisatie “Op Maat” getraind.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.