Cursus Hoofd BHV / Coördinator

Cursus Hoofd BHV / Coördinator

Cursus Hoofd BHV / Coördinator

Bent u op zoek naar een cursus Hoofd BHV / Coördinator? Safety Company verzorgt deze cursussen in Groningen, Drenthe en Friesland. In overleg is het ook mogelijk om in een ander deel van Nederland deze cursussen te volgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.


Coördinator/ hoofd bedrijfshulpverlening (c/h bhv)

De coördinator/hoofd bhv zorgt ervoor dat de bhv in zijn bedrijf georganiseerd is en dat de bhv’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een bhv-inzet kunnen doen. De c/h bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bhv. De cursus helpt cursisten zich voor te bereiden op het takenpakket van de c/h bhv.

De c/h bhv geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder:

 • opzetten van de bhv-organisatie;
 • opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan;
 • implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv;
 • zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv;
 • communiceren met interne en externe contacten.

 

In veel bedrijven wordt de functie van coördinator gecombineerd met de functie van ploegleider bhv. De ploegleider geeft leiding aan de bhv-inzet en houdt zich vaak bezig met de operationele bhv-zaken, zoals het beheer van de bhv-middelen.

Toelatingseisen

De cursus c/h bhv is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het bhv-beleid in hun bedrijf of organisatie.

In de cursus wordt ervan uitgegaan dat de cursisten beschikken over:

 • mbo/hbo opleidingsniveau, bij voorkeur hbo-niveau;
 • algemene managementvaardigheden: leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

 

De cursus

De cursus c/h bhv bestaat uit twee cursusdagen en een examendag. De c/h bhv krijgt de opdracht zelfstandig een bhv-beleidsplan op te stellen en krijgt hiervoor verschillende handige tools aangeboden.

Naast het schrijven van dit bhv bhv-beleidsplan moet er rekening gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur voor het bestuderen van de leerstof en het voorbereiden van de presentatie en het mondeling examen.

“Opdrachten die aansluiten bij de praktijk van de cursisten en draagt bij aan het bevorderen van toepassing op de werkplek.”
Bron: De NIBHV visie op leren

Het examen

Het examen c/h bhv bestaat uit twee onderdelen:

 1. het opstellen van een bhv-beleidsplan;
 2. het presenteren van het bhv-beleidsplan in combinatie met een mondeling examen over de leerstof c/h bhv.

Het bhv-beleidsplan is de basis van de presentatie en het mondelinge examen en wordt door een ervaren NIBHV-examencommissie aan verschillende eisen getoetst, onder andere of;

 • het aan de wettelijke kaders voldoet;
 • is opgesteld vanuit de doelen en belangen van de organisatie;
 • er rekening gehouden wordt met derden (waaronder hulpverleningsdiensten externe instanties, leveranciers, (onder)aannemers en eventuele bezoekers).

 

Na afronding van het examen heeft de c/h bhv een bhv-beleidsplan in handen dat op maat is geschreven voor zijn bedrijf en direct toepasbaar is.

Eindtermen en competenties

De cursist kan bhv-beleid voor zijn bedrijf formuleren op grond van de risico’s in zijn bedrijf en de wettelijke eisen aan de bhv.

 

Competenties

De cursist beschikt over kennis met betrekking tot:

 • het wettelijk kader voor de bhv;
 • de RI&E en de relatie met restrisico’s;
 • een incidentscenario en de relatie met de bhv;
 • de eisen die gesteld worden aan het aantal bhv’ers en het opleiden en oefenen van de bhv- organisatie;
 • de eisen die gesteld worden aan de schriftelijke vastlegging.

De cursist kan relevante wet- en regelgeving over bhv vertalen naar een bhv-beleidsplan voor het eigen bedrijf met concrete maatregelen voor:

 • het opzetten en beheren van de bhv- organisatie;
 • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
 • communiceren met interne en externe contacten.

De cursist kan het bhv-beleidsplan voor zijn bedrijf presenteren en de conclusies en aanbevelingen toelichten.

 

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor de Cursus C-HBHV bedragen € 1350,- excl. btw

De kosten zijn inclusief catering, examenkosten NIBHV en een uitgebreid lespakket bestaande uit:

 • Leerstof coördinator/hoofd bhv bedrijfshulpverlener
 • Leerstof preventiemedewerker
 • Kennisdocument werkwijzer bedrijfsnoodorganisatie
 • Kennisdocument bewust omgaan met brandrisico’s
 • Usb-stick met veel extra informatie en voorbeelden.

 

Locatie

Safety Company Trainingscentrum Tynaarlo

Industrieweg 13, 9482 TG, Tynaarlo(Drenthe).

 

Planning

Dag 1 opleiding C-HBHV 9 februari 2023

Dag 2 opleiding C-HBHV 23 februari 2023

Dag 3 Examen C-HBHV  (vermoedelijk in juni 2023) moet later worden bepaald.

 

Opgave graag via mail  (info@safetycompany.nl)

 

Bij opgave graag het volgende vermelden:

Naam, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, naam organisatie en eventuele gegevens voor facturatie.

 

Voor vragen kunt u ons mailen op het bovenstaande e-mailadres of bellen met 0592-541809.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u altijd contact met ons opnemen.