Safety Company is onlangs gecertificeerd voor het meest recente CCV Certificatieschema (REOB) 4.0

Safety Company is onlangs gecertificeerd voor het meest recente CCV Certificatieschema (REOB) 4.0

Dit betekent dat wij onze werkzaamheden strikt volgens de geldende wet- en regelgeving uitvoeren. Voor u betekent dit meer zekerheid in het geval van een calamiteit. U kunt namelijk vertrouwen op een bedrijf dat zijn zaakjes op orde heeft.

U kunt onze certificering controleren door op de volgende link te klikken:

http://cibv.nl/erkende-bedrijven/

Wat is REOB en wat betekent het?

Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is terug te vinden op www.preventiecertificaat.nl. Staat het bedrijf niet op deze website? Meld dit dan bij het CCV: info@hetccv.nl. Het CCV kan dan nagaan of het REOB-merk en/of het woordmerk REOB rechtmatig gebruikt wordt.

Wat houdt gecertificeerd onderhoud in?

Onderhoud van veiligheidsproducten is een vak  apart. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Ze volgen hiertoe een speciale opleiding en moeten examen doen.  Het gecertificeerde onderhoudsbedrijf moet  verder zorgen voor goede procedures,instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden op hun beurt jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen.

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang.

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?

Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding, dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert, dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?

Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.  Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens  de onderhoudsinstructies van de fabrikant  en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld:  NEN 2559 (draagbare blustoestellen),  NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen),  NEN 671-3 (brandslanghaspels) en  NEN 1594 (droge blusleidingen).

Welke blusmiddelen zijn er?

  • Draagbare blusmiddelen: dit zijn verplaatsbare blustoestellen met een maximaal gewicht van 20 kilogram.
  • Verrijdbare blusmiddelen: dit zijn verplaatsbare blustoestellen met een gewicht groter dan 20 kilogram die op een verrijdbare bluskar staan.
  • Brandslanghaspels: dit is een 20 tot 30 meter lange brandslang op een haspel die is aangesloten op de waterleiding.
  • Droge blusleidingen: Aan de buitenzijde van het pand bevindt zich een put of een luik met de rode letter B. Hierop kan de brandweer tijdens het bestrijden van een brand de slang aansluiten. Dit voorkomt het zware en tijdrovende werk van het uitrollen van meters brandslang. In het pand zelf zitten aansluitingen waar de brandweer de slang op aansluit en waar het water doorheen komt om te blussen.

Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?

Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.  Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens  de onderhoudsinstructies van de fabrikant  en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld:  NEN 2559 (draagbare blustoestellen),  NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen),  NEN 671-3 (brandslanghaspels) en  NEN 1594 (droge blusleidingen).

Wie mag onderhoud aan blusmiddelen uitvoeren?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens  NEN 2559 (draagbare blustoestellen),  NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en  NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud mogen uitvoeren. Een voordeel van onderhoud door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is dat deze  beschikt over aantoonbaar deskundige medewerkers met een opleiding die werken met speciaal gereedschap voor onderhoud aan blusmiddelen. Zij weten dus hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

Waar vind ik gecertificeerde onderhoudsbedrijven?

U vindt gecertificeerde onderhoudsbedrijven op www.preventiecertificaat.nl. Deze website is een gezamenlijk initiatief van het CCV en de certificatie-instellingen. Bedrijven die door een certificatie-instelling zijn gecertificeerd, worden op deze website vermeld.

Hoe vaak moet ik mijn blusmiddelen laten onderhouden?

De frequentie van onderhoud hangt af van de staat, leeftijd en omstandigheden waarin de blusmiddelen verkeren. Een belangrijke graadmeter is, welke termijn de wet eist en wat uw verzekeraar als eis stelt voor de verschillende blusmiddelen (deze vindt u hiernaast voor de verschillende soorten blusmiddelen